Stichting

de Maliebaan

in oprichting

Bewoners en omwonenden richten een stichting op om de parkfunctie van de Maliebaan na herinrichting door de gemeente verder te versterken.

De gemeente Utrecht wil de Maliebaan opnieuw inrichten. Zij heeft daarvoor een plan gepresenteerd. Een aantal buurtgenoten ziet dit als een kans om het park na de herinrichting nog meer het hart van Oost én de stad te laten zijn. Een park waar met plezier verbleven en ontmoet kan worden. Met oog voor natuur en het monumentale karakter van de Maliebaan. De initiatiefnemers willen daarvoor Stichting de Maliebaan oprichten om ideeën en wensen te verzamelen.

De vorm van een stichting helpt om bijvoorbeeld landschapsarchitect West8 een ontwerpopdracht te geven en om fondsen te werven waarmee ideeën gerealiseerd kunnen worden. De gemeente heeft - als eigenaar van de Maliebaan - de intentie uitgesproken om met de stichting samen te werken.

Open voor suggesties en overleg

De stichting is nog in oprichting en staat open voor suggesties, medewerking en overleg, ook voor de invulling van bestuursfuncties. Wilt u met de initiatiefnemers van gedachten wisselen, dan nodigen we u graag uit! Zodra de besluitvorming van de gemeentelijke herinrichtingsplannen van de Maliebaan is afgerond, zal de stichting zelf actief op zoek gaan naar bewoners, ondernemers en bezoekers met een belang of betrokkenheid bij de Maliebaan. Dan zal op deze website ook meer informatie en achtergrond gedeeld worden.

Initiatiefnemers Stichting de Maliebaan
Mariëtte Graafland
Ingrid van Ulden
Mark Wetzels
Maarten van Rossem
info@demaliebaan.nl